jedro
 

Daljica, premica

Daljica je ravna črta, ki povezuje dve točki. Točki imenujemo krajišči daljice.

Daljico poimenujemo po njenih krajiščih. Na sliki je daljica $AB$.
Daljici lahko izmerimo njeno dolžino. Dolžina daljice je najkrajša razdalja med njenima krajiščema.

Dolžino daljice $AB$ na spodnji sliki lahko spreminjaš s premikanjem točke $B$. Daljici $CD$ in $EF$ lahko premikaš (točki $C$ in $E$) in vrtiš (točki $D$ in $F$), ne moreš pa jima spreminjati dolžine. Sestavi vsaj pet različnih trikotnikov in opazuj dolžino daljice $AB$. Ali je ta daljica lahko poljubne dolžine ali obstajajo kakšne omejitve?
Java Applet, narejen s pomočjo programa GeoGebra iz www.geogebra.org - najbrž nimate nameščene Jave. Preverite na www.java.com
Premica
Predstavljajmo si, da se daljica podaljšuje v obe smeri. Da raste in raste, neomejeno dolgo.
Java Applet, narejen s pomočjo programa GeoGebra iz www.geogebra.org - najbrž nimate nameščene Jave. Preverite na www.java.com
Ekran, list, zvezek, tabla, nič od tega ni neskončno, zato premice nikoli ne moremo narisati v celoti. Rišemo le del premice, vemo pa, da se premica nadaljuje v obe smeri.
Premica je neomejena ravna črta.
Premice poimenujemo po dveh točkah, skozi kateri gre premica, ali z malimi pisanimi (ali tiskanimi) črkami $p$, $r$, $s$, $t$ ...
Na sliki spodaj je premica.
Na zgornji sliki je:
premica $AB$.
premica $AC$.
premica $BD$.
Zapiši še drugo ime premice na sliki.
Na sliki je premica .