Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Integrirana pridelava hrane

Integrirana pridelava hrane je v primerjavi s konvencionalnim kmetijstvom naravi prijaznejši način kmetovanja. Pridelava poteka skladno z natančno določenimi pravili ter uporabo gnojil in zaščitnih sredstev na način, ki zmanjšuje negativne vplive na okolje in zdravje ljudi. Ključne spremembe v primerjavi s klasično pridelavo hrane so manjša in nadzorovana raba kemičnih sredstev, vendar njihova uporaba ni povsem prepovedana (izdelani so seznami dovoljenih sredstev). Priporočata se izbira okolju manj škodljivih zaščitnih sredstev in premišljeno kolobarjenje. Z vsem tem pa se zmanjšajo emisije strupenih kemičnih sredstev v rastline, žive organizme, prsti in podtalnico. Raba gensko spremenjenih vrst rastlin ni dovoljena. Z analizami strukture in rodovitnosti prsti se lahko natančneje določijo potrebne količine gnoja, uravnavajo pH-vrednosti v prsti ter preprečujeta njeno čezmerno izčrpavanje in erozija. Z ustvarjanjem tako imenovanih zelenih poljskih robov, živih mej in podobno pa se ustvarijo primerne razmere, da se tjakaj lahko naselijo prosto živeče živali in koristne žuželke.
Zaradi vsega povedanega je tovrstno kmetijstvo postalo pomemben člen trajnostnega razvoja. Slovenija je sistem integrirane kmetijske pridelave zakonsko uredila s posebnimi pravilniki.

Kljub vsem izboljšavam v primerjavi s konvencionalno kmetijsko pridelavo skeptiki poudarjajo, da gre pri integrirani pridelavi zgolj za nekakšno »ekoprevaro«, kar dokazujejo s spiskom dovoljenih pesticidov, zato je po njihovem mnenju integrirana pridelava daleč od ekološke.

Integrirano pridelani paradižniki so bolj zdravi za ljudi.

Označevanje integrirane pridelave

Izberi pravilni odgovor.
Pri integrirani pridelavi je:

<NAZAJ
>NAPREJ249/320