Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Imenuj štiri ključne okoljske težave, s katerimi se srečujemo pri kmetijstvu.

2.

Med navedenimi pojmi izberi tiste, ki so značilni za kemizacijo kmetijstva.

3.

Med navedenimi pojmi izberi tiste, ki pospešujejo erozijo prsti.

4.

Razvrsti pojme v modrem okvirju v pravo polje.

Intenzivno kmetijstvo

Ekološko kmetijstvo

uporaba kemičnih
sredstev
uporaba gensko
spremenjenih organizmov
manj vloženega
dela
večinoma
intenzivno
uporaba agrotehničnih in
agrokemičnih sredstev
tržno
usmerjeno
monokulturno
 
5.

Izberi dejavnike, ki vplivajo na pojavljanje erozije prsti.

<NAZAJ
>NAPREJ252/320