Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Simboli in imena elementov

Element je čista snov, ki jo s kemijsko reakcijo ne moremo pretvoriti v enostavnejše snovi. Zgrajen je iz istovrstnih atomov. Vsak element ima svoj simbol in svoje ime. Nekateri simboli elementov so enočrkovni, nekateri pa dvočrkovni. V dvočrkovnih simbolih elementov je prva črka velika, druga pa mala.

Oglejmo si periodni sistem elementov in poiščimo nekaj elementov, ki imajo enočrkovne oziroma dvočrkovne simbole.

Elementov z enočrkovnimi simboli je le 14, tak element je na primer vodik (H).

Bistveno več je dvočrkovnih simbolov elementov, tak element je na primer helij (He).

Za na novo odkrite elemente se kot začasni simboli (do uradnega imenovanja elementa) uporabljajo tričrkovni simboli. Na primer element z vrstnim številom 118 ima začasni simbol Uuo in začasno ime ununoktij − ime in simbol elementa se izpeljeta neposredno iz vrstnega števila; v tem primeru so številčni koreni un-1, un-1, okt-8 ter končnica -ij.

Simboli elementov so mednarodno dogovorjeni, vsi narodi uporabljajo enake simbole elementov. Različna pa so imena elementov.

Vsi narodi uporabljajo enak simbol za zlato (Au). Ime tega elementa pa se v različnih jezikih zelo razlikuje, na primer gold (angleščina), oro (španščina), kulta (finščina), золото (ruščina) ...

Današnji način označevanja elementov s črkovnimi simboli je uvedel švedski kemik Jöns Jacob Berzelius (1779−1848). Imena elementov imajo raznolik izvor. Elementi so poimenovani po zemljepisnih pojmih (npr. francij), po bogovih in mitoloških bitjih (npr. titan), po planetih in nebesnih telesih (npr. uran), po znanstvenikih (npr. nobelij) ...

Imena in simboli

Dopolnite besedilo s simboli oziroma z imeni elementov.


Alkalijska kovina z enočrkovnim simbolom ima ime kalij in simbol K . Trden halogen z enočrkovnim simbolom ima ime jod in simbol I . Zemeljskoalkalijska kovina četrte periode ima ime kalcij in simbol Ca . Nekovina druge periode z dvočrkovnim simbolom ima ime neon in simbol Ne .

Imenovanje elementov

Katera trditev o imenovanju elementov ni pravilna?

<NAZAJ
>NAPREJ75/296