Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Formule binarnih spojin

Spojina je čista snov, sestavljena iz dveh ali več elementov. Najpreprostejše so binarne spojine, ki so sestavljene iz le dveh elementov, npr. voda (H2O) je spojina vodika in kisika. Za imenovanje spojin uporabljamo pravila. Za pravila imenovanja snovi uporabljamo izraz kemijska nomenklatura. Organizacija IUPAC se med drugim ukvarja tudi z določanjem pravil imenovanja elementov in spojin.

Spoznajmo najprej pravila za ustrezni vrstni red simbolov elementov v formuli binarne spojine.

Element 18. skupine periodnega sistema (VIII. skupina po starejšem označevanju, žlahtni plin) pišemo vedno na prvo mesto.

Ksenon (Xe) je element 18. skupine periodnega sistema, zato ga v formuli binarne spojine pišemo na prvo mesto (ni pomembno, kateri element je poleg njega).

Vodik pišemo na prvo mesto, če je ob elementu 16. ali 17. skupine periodnega sistema (VI. oz. VII. skupina po starejšem označevanju). Ob elementih drugih skupin pa pišemo vodik na drugo mesto.

Vodik (H) je ob kisiku (elementu 16. skupine) oziroma kloru (elementu 17. skupine), zato ga v formuli binarne spojine pišemo na prvo mesto.

Vodik (H) je ob ogljiku (elementu 14. skupine) oziroma dušiku (elementu 15. skupine), zato ga v formuli binarne spojine pišemo na drugo mesto.

Če sta elementa v isti skupini periodnega sistema, pišemo na prvo mesto element, ki je nižje v periodnem sistemu.

Žveplo (S) in kisik (O) sta v isti skupini periodnega sistema. Žveplo je nižje v periodnem sistemu, zato simbol S pišemo na prvo mesto.

V drugih binarnih spojinah, ki ne vsebujejo vodika ali elementa 18. skupine, pišemo na prvo mesto element, ki je bolj levo v periodnem sistemu.

Litij (Li) je v periodnem sistemu bolj levo kot klor (Cl), zato simbol Li pišemo na prvo mesto.

Zaporedje elementov v binarni spojini

V kateri formuli binarne spojine sta elementa zapisana v pravilnem zaporedju?

<NAZAJ
>NAPREJ76/296