Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Poimenovanje po Ewens-Bassettovem sistemu

Imenovanje binarnih spojin po Ewens-Bassettovem sistemu je podobno imenovanju po Stockovem sistemu, le da namesto oksidacijskega števila elementa navedemo nabojno število njegovega iona. V imenu binarne spojine navedemo nabojno število z arabsko številko in dodamo znak naboja + ali - znotraj okroglega oklepaja neposredno (brez presledka) za ime elementa, na katerega se nanaša. V preprostih binarnih spojinah navedemo le nabojno število prvega elementa v formuli (pozitivno nabojno število).

Imenovanje po Ewens-Bassettovem sistemu je primerno le za ionske spojine. Uporablja se redkeje kot imenovanje po Stockovem sistemu.

Spojina FeCl3 ima ime železov(3+) klorid. Pojasnimo to ime.

Nabojno število (naboj) kloridnega iona lahko ugotovimo iz njegovega položaja v periodnem sistemu elementov. Vrednost 1 pomnožimo s 3 (število kloridnih ionov v formuli spojine). Vsota pozitivnega in negativnega naboja vseh ionov v spojini je vedno nič − tako lahko izračunamo nabojno število železovega iona v tej spojini (3+). Nabojno število železovega iona zapišemo z arabsko številko znotraj okroglega oklepaja (3+).

Ustrezno ime po Ewens-Bassettovem sistemu

V katerem primeru je navedeno pravilno ime binarne spojine?

Primeri binarnih spojin

Dopolnite preglednico s formulami oziroma z imeni binarnih spojin.

Formula spojine
Ime spojine po Ewens-Bassettovem sistemu
AlCl3 aluminijev(3+) klorid
MnO2 manganov(4+) oksid
CuCl2
bakrov(2+) klorid
CrF3 kromov(3+) fluorid
Ag2O srebrov(1+) oksid
Co2S3 kobaltov(3+) sulfid
<NAZAJ
>NAPREJ79/296