Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
4.

Navedene opise elementov v binarnih spojinah povežite z ustrezno formulo.

Kovina ima oksidacijsko število +3.
Mn2O3
Nekovina ima oksidacijsko število −3.
Li3N
Kovina ima oksidacijsko število +2.
CaF2
Eden od elementov ima oksidacijsko število +6.
SO3
Preveri
5.

Spojina ima ime bakrov(I) fosfid. Katere trditve o tej spojini so pravilne?

6.

Titan tvori spojino s formulo TiF4. Napišite formulo binarne spojine, v kateri je titan vezan s kisikom, ter jo imenujte na tri načine. Upoštevajte, da ima titan v spojini s kisikom in v spojini s fluorom enako oksidacijsko število.

Formula spojine: TiO2

Ime spojine s števniki: titanov dioksid

Ime spojine po Stockovem sistemu: titanov(IV) oksid

Ime spojine po Ewens-Bassettovem sistemu: titanov(4+) oksid

<NAZAJ
>NAPREJ82/296