Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

Enoatomni ion ima masno število 37, v jedru 20 nevtronov, v elektronski ovojnici pa 18 elektronov. Napišite formulo in ime tega iona in dopolnite trditev z besedami manjši oziroma večji.

Formula iona: Cl- ; ime iona: kloridni ion

Ta ion je večji kot atom argona, večji kot fluoridni ion, manjši kot bromidni ion, manjši kot sulfidni ion.

7.

Dopolnite preglednico s številom protonov in elektronov v navedenih večatomnih ionih. Uporabljajte periodni sistem elementov.

 Formula iona
Število protonov
 Število elektronov
O2   16 17
O22−   16 18
H3O+
  11 10
NH4+
  11 10
HPO42−   48 50
8.

Binarna spojina ima nepopolno formulo K2X (X je simbol neznanega elementa). Ion elementa X ima enako število elektronov kot kalijev ion v tej spojini. Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Kalijev ion ima naboj 1+ , formula kalijevega iona je K+ . Kalijev ion ima 18 elektronov, enako elektronov ima tudi ion elementa X. Iz formule spojine lahko sklepamo, da ima ion elementa X naboj 2- . Atom elementa X ima 16 elektronov in enako število protonov. Število protonov je enako vrstnemu številu, torej ima element X simbol S in ime žveplo . Popolna formula spojine je K2S .
9.

Element 3. periode ima valenčne elektrone le v s-orbitali. Med elementi 3. periode nima najmanjše prve ionizacijske energije. Napišite podatke o tem elementu.

Simbol elementa: Mg

Formula običajnega iona tega elementa: Mg2+

Enostavno ime običajnega iona tega elementa: magnezijev ion

<NAZAJ
>NAPREJ73/296