Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

PROPORCI

Z izrazom proporc označujemo razmerja med posameznimi deli in neko celoto. Ta razmerja so navadno izražena v obliki številk. Govorili smo že o proporcih človeškega telesa, o zlatem rezu itn. Stari Grki so že davno postavili tim. kanone, pravila razmerij. Kanoni človeškega telesa so jim bili tako zelo lepi, da so pravila teh proporcev prenesli tudi v arhitekturo.

O proporcih oziroma sorazmerju govorimo takrat, ko so posamezni elementi arhitekture v nekem določenem medsebojnem razmerju in v razmerju z njegovo celoto. Velikokrat arhitekti upoštevajo v svojih stvaritvah najbolj znani proporc: zlato sorazmerje ali zlati rez (1 : 1,618). Tudi na slavni arhitekturi Jožefa Plečnika je ta proporc dobro opazen.

 


Jože Plečnik, Žale, 1940

KONTRAST

O kontrastu smo že govorili pri slikanju. Gotovo se spomniš, kako izrazit kontrast nastane, kadar uporabimo na likovnem delu barve, ki so si med seboj močno različne. Kontrast pomeni tudi nasprotje med likovnimi elementi na drugih področjih likovne umetnosti. Kadar arhitekt pri oblikovanju stavbe uporabi načelo kontrasta, želi poudariti določena nasprotja. Ta nasprotja so lahko med velikim in majhnim, težkim in lahkotnim, med gladkimi in hrapavimi površinami, med navpičnimi in vodoravnimi smermi, med svetlimi in temnimi členi stavbe itn. Kompozicijsko načelo, pri katerem izrazito izstopajo neka nasprotja, imenujemo kontrast.


Le Corbusier, Vila Savoye, 1932

Kaj je v zgornji kompoziciji kontrastno?

<NAZAJ
>NAPREJ89/125