Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Dopolni. Ugotovi pravilo zapisanih potenc. Po enakem pravilu zapiši v zvezek naslednje tri potence in izračunaj njihove vrednosti. Zapiši pravilo za potenciranje potence z osnovo $1$.

$1^1=$ 1           $1^2=$ 1          $1^3=$ 1         $1^4=$ 1

Zgled

Dopolni. Ugotovi pravilo zapisanih potenc. Po enakem pravilu zapiši v zvezek naslednje tri potence in izračunaj njihove vrednosti. Zapiši pravilo za potenciranje potence z osnovo $0$.

$0^1=$ 0           $0^2=$ 0          $0^3=$ 0         $0^4=$ 0

Zgled

Dopolni. Ugotovi pravilo zapisanih potenc. Po enakem pravilu zapiši v zvezek naslednje tri potence in izračunaj njihove vrednosti. Zapiši pravilo za potenciranje potence s stopnjo $1$.

$1^1=$ 1           $2^1=$ 2          $3^1=$ 3         $4^1=$ 4

Zgled

Izračunaj. Ali je $5^2=2^5$ in $4^3=3^4$?

$5^2=$ 25           $4^3=$ 64          $3^4=$ 81         $2^5=$ 32

Vrednosti potenc poveži z ustreznimi potencami.

Potence z osnovo $10$ imenujemo desetiške potence.

Koliko ničel je v vrednosti desetiške potence $10^8$?

Število ničel v vrednosti desetiške potence je enako stopnji potence.

Zgled

Vpiši vrednosti potenc.

$10^5=$ 100000           $10^6=$ 1000000          $10^7=$ 10000000
<NAZAJ
>NAPREJ107/540