Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Izračunaj vrednosti izrazov. Zapiši z ulomki.

a) $(\frac{3}{5})^4$
          b) $(\frac{5}{7})^2$
          c) $(\frac{1}{4})^3$
č) $(\frac{2}{5})^3 \cdot (\frac{10}{6})^3$ 
          d) $(\frac{2}{5})^7 \cdot (-5)^7$
          e) $0,25^4 \cdot (\frac{4}{5})^4$

Zgled

Izračunaj vrednost številskega izraza. Vrednost zapiši s potenco. Ugotovi pravilo in po enakem pravilu zapiši še naslednje tri številske izraze. Kako bi izračunali vsoto poljubnega številskega izraza v zaporedju izrazov?

$1^3 + 2^3=$
9 $=$
3
2
 
 
$1^3 + 2^3+3^3=$ 
36 $=$
6
2
 
 
$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3=$ 
100 $=$
10
2
 
 

Potenciranje potence

Zapiši potenco potence kot produkt potenc. Nato produkt izračunaj po pravilih množenja potenc z enako osnovo. Zapiši s potenco.

$\left(2^4 \right) ^2 =$   $2$
4
 
$\cdot 2$
4
 
$=$
  $2$
8
 
 
$\left(2^4 \right) ^3 =$
  $2$
4
 
$\cdot$ $2$
4
 
$\cdot$ $2$
4
 
$=$
  $2$
12
 
 
$\left(2^4 \right) ^4 =$
  $2$
4
 
$\cdot$ $2$
4
 
$\cdot$ $2$
4
 
$\cdot$ $2$
4
 
$=$
  $2$
16
 
 

Potenco potenciramo tako, da osnovo prepišemo, stopnji pa pomnožimo.
$(a^m)^n=a^{m \cdot n}$

Zgled

V zvezek zapiši s potenco, koliko je $(2^3)^4$. Nato poglej, kako sta to naredila Miha in Maja.

Zgled

$3^{10}=9^5$

Drži. Ne drži. Namig
<NAZAJ
>NAPREJ136/540