Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Potenci z enakima stopnjama množimo tako, da osnovi pomnožimo, stopnjo pa prepišemo.

$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$

Poglej primer.

Potenco produkta izračunamo tako, da potenciramo vse faktorje v produktu.
$(a\cdot b)^n= a^n \cdot b^n$

Potenci z enakima stopnjama delimo tako, da osnovi delimo, stopnjo pa prepišemo.
$a^n : b^n = (a:b)^n$

Poglej primer.

Potenco količnika izračunamo tako, da potenciramo posebej deljenec in delitelj.
$(a:b)^n=a^n:b^n$

Ulomek potenciramo tako, da posebej potenciramo števec in posebej imenovalec.
$(\frac{a}{b})^n= \frac{a^n}{b^n}$

Poglej primer.


Če sta v ulomku števec in imenovalec potenci z enako stopnjo, lahko vrednost ulomka izračunamo tako, da delimo osnovi obeh potenc in dobljeni količnik potenciramo. Poglej primer.

Potenco potenciramo tako, da osnovo prepišemo, stopnji pa pomnožimo.
$(a^m)^n=a^{m \cdot n}$

Poglej primer, kako zapišemo potenco z drugačno osnovo.

<NAZAJ
>NAPREJ137/540