Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Enakokraki trapez je štirikotnik z vzporednima osnovnicama in skladnima krakoma.

Enakokraki trapez lahko razdelimo na skladna pravokotna trikotnika in pravokotnik. Poglej, kako.

Hipotenuza pravokotnega trikotnika je krak enakokrakega trapeza. Kateti pravokotnega trikotnika sta višina trapeza in del daljše osnovnice trapeza $x=\frac{a-c}{2}$.

Za krak enakokrakega trapeza zapišemo Pitagorov izrek

$b^2=v^2+\left(\frac{a-c}{2} \right)^2$.

Za višino enakokrakega trapeza zapišemo Pitagorov izrek

$v^2=b^2-\left(\frac{a-c}{2} \right)^2$.

S pomočjo Pitagorovega izreka lahko izračunamo neznane dolžine v enakokrakem trapezu. Poglej naslednji prikaz.

Diagonali enakokrakega trapeza sta skladni. Diagonala enakokrakega trapeza je hkrati hipotenuza pravokotnega trikotnika s katetama, ki sta hkrati višina in del daljše osnovnice enakokrakega trapeza. Poglej prikaz.

Dolžino diagonale enakokrakega trapeza z osnovnicama $a$ in $c$, višino $v$ in srednjico $s$, izračunamo: $e^2=v^2+s^2$.

<NAZAJ
>NAPREJ463/540