Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
7.

Izračunaj obseg in ploščino osenčenega pravokotnega trikotnika na sliki. Kolikšen del ploščine trapeza zavzema ploščina pravokotnega trikotnika? 

8.

Dolžini osnovnic enakokrakega trapeza sta $a=44\,\rm{cm}$ in $c=28\,\rm{cm}$. Dolžina kraka enakokrakega trapeza je $b=17\,\rm{cm}$. Izračunaj dolžino diagonale, obseg in ploščino enakokrakega trapeza.

9.

Na sliki je otroška mizica in dolžine robov zgornje ploskve mize. Izračunaj velikost površine mize (zaokroži na desetine).


Površina mize je (na desetine) 0,4 $\rm{m^2}$. 
10.

Kako globoka je trapezna betonska kanaleta za odvod vode na sliki? Računaj z računalom.

11.

Luka iz kvadrata izreže enakokraki trapez kot prikazuje slika. Dopolni. 

Dolžina daljše osnovnice enakokrakega trapeza je 5 $\rm{cm}$.

Dolžina krajše osnovnice enakokrakega trapeza je 2 $\rm{cm}$.

Dolžina višine enakokrakega trapeza je 5 $\rm{cm}$.

Velikost ploščine enakokrakega trapeza je 17,5 $\rm{cm^2}$.

<NAZAJ
>NAPREJ465/540