Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Daljice in premice

Opazuj sliko in opiši, kaj je prikazano na sliki.

Daljica je del premice. Daljico omejujeta krajišči. Premico skozi krajišči daljice imenujemo nosilka daljice.

Zgled

Nariši v zvezek tri točke, ki ne ležijo na isti premici, in jih poveži z daljicami. Koliko daljic dobimo? ($1$, $3$, $6$) 3 .

Zgled

Dopolni izjavo.

Presečišča premic določajo 8 daljic.

Zgled

Z orodjem za načrtovanje daljic nariši vse daljice, ki jih določajo označene točke. Koliko daljic lahko narišeš? Zapiši jih.


Zgled

Opazuj zgradbo geometrijske slike. Sliko nariši v zvezek.

<NAZAJ
>NAPREJ197/667