Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Štirikotnik je lik v ravnini, omejen s štirimi stranicami. Stranice zaporedoma povezujejo oglišča štirikotnika. Dve zaporedni stranici se stikata v oglišču, drugih presečišč stranice nimajo. Štirikotnik ima štiri notranje kote, manjše od iztegnjenega kota. Zunanji koti štirikotnika so sokoti notranjih kotov. Štirikotnik ima dve diagonali.

Vsota velikosti notranjih kotov štirikotnika je $360^{\circ}$. Vsota velikosti notranjega in njemu priležnega zunanjega kota štirikotnika je $180^{\circ}$. Vsota velikosti zunanjih kotov štirikotnika je $360^{\circ}$. Poglej primer.

Obseg štirikotnika je enak vsoti dolžin stranic, s katerimi je štirikotnik omejen. Obseg označimo s črko $o$. Zapišemo $o=a+b+c+d$.

Ploščino štirikotnika določimo s preštevanjem enot za merjenje ploščine. Pravokotniku in kvadratu znamo izračunati ploščino s formulo. Če štirikotnik razrežemo in oblikujemo nov lik, se ploščina štirikotnika ne spremeni.

Določi ploščino štirikotnika. Pomagaj si s preoblikovanjem v pravokotnik.

<NAZAJ
>NAPREJ466/539