Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Živali kot človekova hrana in vir surovin

V preteklosti so bile za človeka najpomembnejše živali, ki jih je lovil zaradi hrane in kož, iz katerih si je izdelal oblačila. Človek je ugotovil, da je lov zelo naporna in nepredvidljiva dejavnost, zato je številne živali udomačil in si tako zagotovil stalen vir hrane živalskega izvora. Danes za svoje preživetje lovi le malo ljudi. Večina živali, ki jih pojemo, so govedo, svinje in perutnina, ki jih vzrejamo na farmah ali kmetijah.

Preglednica nekaterih udomačenih in poludomačenih živali.


Manjša ribiška ladja
Med dejavnostmi lova je danes najbolj razvit ribolov. Izlov  rib ter morskih glavonožcev (npr. lignjev in hobotnic), členonožcev (npr. rakov) in mehkužcev (npr. školjke) je  ponekod tako obsežen, da so populacije že močno ogrožene.

Živali oz. njihove dele poleg hrane uporabljamo še v druge namene: volno za oblačila, kožo za čevlje, pasove, nekateri tudi krzno. V preteklosti so živali uporabljali kot vprežno živino ali za prevoz potnikov, kar pa se je z razvojem motornih vozil zelo zmanjšalo.

<NAZAJ
>NAPREJ166/332