Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

V zelenih delih rastlin poteka fotosinteza. Pri tem procesu rastline iz ogljikovega dioksida, ki je v zraku, in vode, ki jo črpajo s koreninami, izdelujejo sladkor. Ob tem nastaja kisik, ki se sprošča v ozračje. Rastlina proizvede veliko več kisika, kot ga porabi za dihanje. Fotosinteza poteka v kloroplastih, ki se nahajajo v rastlinskih celicah. 

Rastline za dihanje tako kot človek in živali potrebujejo kisik, ki pri kopenskih rastlinah vstopi skozi listne reže. Pri dihanju pa rastline oddajajo ogljikov dioksid.

Kloroplasti

Kadar rastlina pridela več sladkorja, kot ga potrebuje, se odvečni sladkor pretvori v škrob. Le-ta se shrani v korenine, steblo in plodove. Rastlina ga porabi takrat, ko potrebuje več hrane, kot je pridela. 

 
Fotosinteza poteka podnevi, v zelenih delih rastline s pomočjo sončne svetlobe. Ponoči fotosinteza ne poteka.

Rastline so proizvajalci hrane, živali pa potrošniki. Energija se prenaša s hrano, zato je življenje ljudi odvisno od Sonca in rastlin. Vsa živa bitja potrebujejo energijo za rast, gibanje, obnavljanje in delovanje telesa.

Glede na način prehranjevanja delimo živali na rastlinojedce, mesojedce in vsejedce. Rastlinojede živali so tiste, ki se hranijo z rastlinami (koza, konj, gosenica, krava, jelen). Mesojede živali pa se hranijo z živalmi (podlasica, kukavica ...), vsejede živali (medved, veverica ...) pa se prehranjujejo tako z rastlinsko kot živalsko hrano. Tudi ljudje smo vsejedi.

<NAZAJ
>NAPREJ158/291