Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Besedilo Moje počitnice ustrezno jezikovno in slogovno popravi. 

Napiši pripoved o svojem doživetju ob obisku svojega najljubšega kraja in pri tem upoštevaj vse faze sporočanja, ki so potrebne za učinkovito zapisano besedilo.

Faze sporočanja v govornem nastopu so:
– iznajdba (invencija),
– ubesediljenje (elokucija),
– večkratno branje predloge in pomnjenje,
– izdelava pripomočkov in ponazoril,
– vadenje govornega nastopa,
– izvedba govornega nastopa.

4. faza: izdelava pripomočkov in ponazoril

Izdelamo si pripomočke za govorno nastopanje, ki nas med nastopom usmerjajo. To so oporne točke, miselni vzorec, e-predstavitev. Dodamo lahko še slike in posnetke, s katerimi povedano dopolnjujemo.

Bi lahko miselni vzorec s prejšnje strani uporabil kot ponazorilo?

5. faza: vadenje govornega nastopa

Govorno nastopanje vadimo ob ponazorilih, da je izvedba govornega nastopa čim naravnejša. Da dosežemo večjo naravnost, se lahko posnamemo s kamero in/ali z mikrofonom, da slišimo morebitne jezikovne, izgovorne in prozodične napake ter vidimo tudi svoj način nebesednega sporazumevanja (drža telesa, kretnje rok, pogled proti občinstvu ...). Nato opažene pomanjkljivosti izboljšamo.

6. faza: izvedba govornega nastopa

(Kako izvajamo govorni nastop, boš izvedel v enoti Načela sporočanja.)

Tej fazi pogosto sledi še odgovarjanje na vprašanja, zagovarjanje svojega mnenja in načina nastopanja oz. pogovor po govornem nastopu.

Drži. Ne drži.

Pripravi govorni nastop o svojih počitnicah in upoštevaj faze sporočanja. Pri pripravi si pomagaj z miselnim vzorcem na prejšnji strani.

 

<NAZAJ
>NAPREJ130/442