Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Dopolni trditve, ki se navezujejo na obdobje razsvetljenstva v slovenski književnosti.

V obdobju razsvetljenstva smo Slovenci dobili drugi prevod Biblije, ki ga je pripravil Jurij Japelj s sodelavci. Valentin Vodnik se je poleg časnikarstva ukvarjal s pisanjem strokovne literature in pesmi ter z urejanjem Lublanskih novic. V obdobju razsvetljenstva je nastala posvetna književnost – do tega časa je bila večina del cerkvenega značaja. Tudi šolstvo se je začelo razvijati – pouk  na liceju je potekal v nemškem jeziku. Marko Pohlin v Krajnski gramatiki zahteval večjo vlogo slovenščine v javnem in kulturnem življenju.
2.

Pred seboj imaš nekaj razsvetljenskih naslovnic. Pri vsaki označi avtorja oz. urednika.

Št. pravilnih odgovorov – od vseh možnih:

odgovor_narobe.png odgovor_prav.png 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
3.

Ponovi, kar si se naučil o pomenu razsvetljenstva v slovenski književnosti.

4.

Razišči, kaj se je konec 17. in na začetku 18. stoletja dogajalo v Evropi.

5.

Razsvetljenstvo je pomenilo preporod slovenske književnosti. Predstavi svoje razumevanje te trditve.

6.

Razišči, kaj je bilo značilno za šolstvo na Slovenskem v času razsvetljenstva. Pomagaj si s Slovensko književnostjo I, katere avtor je Jože Pogačnik, in s spletnimi viri.

7.

Razsvetljenci so si zastavili več ciljev, ki so jih želeli uresničiti, med njimi napisati znanstveno slovnico, sestaviti slovar, postopno uvajati posvetno književnost, izdajati časopise, napisati zgodovino slovenskega naroda in urediti slovenski črkopis, začeti zapisovati ljudsko slovstvo. Katere cilje so uresničili?

8.

Napiši zgodbo s poudarjenimi razsvetljenskimi idejami: poučnost, vzgoja, utilitarizem, razum ... Lahko je napisana šaljivo.

9.

Kaj je značilno za razsvetljenstvo pri Slovencih?

<NAZAJ
>NAPREJ428/442