Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Zapiši, kakšna je zunanja zgradba Burke o jezičnem dohtarju:

Število dejanj:
Število prizorov:

2.

Izberi dogajalni prostor v odlomku.

3.

V burki je nekaj narečnih pesmi. Glede na izpisane verze poveži polja glede na to, v katero narečno skupino sodijo citati.

"Sem Ribenčan Urban,
po cejlem svejti znan ..."
dolenjska
"Preh ke vočem s teboj kej več govorit',
se ti vočm prov lpo prporočit' ..."
gorenjska
"Dere sen jas mali bija,
to je lüštno blo ..."
panonska
Število napačnih: 0
4.

Misliš, da bi lahko bila danes uprizoritev Burke o jezičnem dohtarju zanimiva za gledalce? Poišči podatke o tem, kdaj je bila nazadnje uprizorjena in v katerem gledališču.

5.

Kakšno je danes stereotipno mnenje o pravnikih in trgovcih? Ali se je od srednjega veka kaj spremenilo? Zakaj?

6.

Burka o jezičnem dohtarju je bila prevedena v številne jezike že konec 15. in v 16. stoletju, med drugim v latinščino, in ohranila popularnost. Nastajale so nove verzne in prozne predelave. Velik vpliv je imela tudi na Molièra in njegovo delo. Razišči.

7.

S sošolci odigrajte prizor. Poleg besedne komike odigrajte tudi položajsko in upoštevajte didaskalije.

8.

Poišči kak slovenski pregovor, ki govori o tem, da je bil goljuf ogoljufan.

9.

Napiši razmišljanje: Kaj pomaga inteligenca proti goljufivemu, lažnivemu, jezikavemu blebetanju. Uporabiš lahko kritično ali ironično stališče. Ovrednoti pomen iskrenosti in laži v današnjem času. 

10.

Zapiši na kratko, zakaj se ljudje vedno tako pehajo za denarjem.

11.

Primerjaj jezičnega dohtarja iz Burke o jezičnem dohtarju in barona Naletela iz Linhartove komedije Ta veseli dan ali Matiček se ženi.

<NAZAJ
>NAPREJ322/442