Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

V besedilu najdemo tudi nemške izraze.

Drži. Ne drži.

V besedilu so starinske besede, ki jih danes ne razumemo več.

Drži. Ne drži.

V Brižinskih spomenikih je veliko glasov, ki jih danes ne izgovarjamo več.

Drži. Ne drži.

DRUGI ROKOPISI

Celovški ali Rateški rokopis

V Rateškem/Celovškem rokopisu so trije obrazci:
– očenaš
– zdravamarija
– apostolska vera
V jeziku Rateškega/Celovškega rokopisa so opazne značilnosti gorenjščine s sledovi koroških in dolenjskih narečij.

Stiški ali Ljubljanski rokopis

Stiški rokopis sestavlja več besedil, med njimi so na zadnjih petih straneh zapisi v slovenščini, in sicer:
– obrazec splošne spovedi,
– kitica velikonočne pesmi (Naš Gospud je od smrti vstal),
– predpridižni klic,
– molitev k Mariji.
Zapisani so v gotici, zelo opazne so dolenjske narečne posebnosti. Viden je vpliv češkega jezika, zato domnevamo, da je te zapise prepisal češki menih.

Manjši rokopisi

Starogorski rokopis je po vsebini podoben Rateškemu/Celovškemu rokopisu.

V Škofjeloškem rokopisu so objavljena slovenska imena mesecev.

V Čedajskem/Černjejskem rokopisu so zapisane oporoke v slovenščini (npr. ta in ta ... je bratovščini Svete Marije iz Černjeje zapustil pšenico, moko, vino, denar ...).

Večina srednjeveških rokopisov je pisana v gotici.

Kaj veš o tej pisavi?

Prenesi pravilne trditve na zeleni zvezek, napačne pa v rdečega.<NAZAJ
>NAPREJ326/442