Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

O čem govori vsebina Brižinskih spomenikov II, v kateri je zajeta prihodnost?

2.

Iz Brižinskih spomenikov II izpiši številke vrstic, ki govorijo o preteklosti. O čem govori preteklost?

3.

Iz Brižinskih spomenikov II izpiši številke vrstic, ki govorijo o sedanjosti. O čem govori sedanjost?

4.

Preberi prvi in tretji spomenik ter ju na kratko povzemi.

5.

Premisli in napiši, kako je delovanje duhovščine, pridiganje v ljudem razumljivem jeziku vplivalo na vernike. 

6.

V Brižinskih spomenikih najdemo glasove, ki jih sodobni knjižni jezik ne pozna več. Razišči, v katerih slovanskih jezikih (in/ali slovenskih narečjih) so še danes ohranjeni nosniki, jat, trdi in mehki i ter trdi in mehčani soglasniki.

7.

Dopolni.

V obdobju pismenstva so na Slovenskem prevladovala besedila s cerkveno vsebino. Slovensko pismenstvo je trajalo od 10. do 16. stoletja.
Pisava Rateškega ali Celovškega rokopisa in Stiškega rokopisa je gotica , pisava Brižinskih spomenikov pa je karolinška minuskula .
Brižinski spomeniki so nastali okoli leta 1000 in so sestavljeni iz treh delov.
Stiški rokopis sestavljajo: obrazec splošne spovedi, kitica velikonočne pesmi, predpridižni klic in molitev k Mariji.
Slovenska imena mesecev so zapisana v Škofjeloškem rokopisu.
8.

Poveži pojme z opisi v desnem stolpcu. (Ko črta pozeleni, je odgovor pravilen.)


glagolica
pisava, prirejena za pisanje
v slovanskih jezikih
pismenstvo
obdobje, v katerem so nastajali
prvi zapisi v slovenščini
cirilica
pisava z nelatiničnimi znaki,
nastala na osnovi grške abecede
gotica
latinična pisava, ki je nastala
pod slogovnim vplivom gotike
9.

Komu so bile pridige namenjene?

<NAZAJ
>NAPREJ328/442