Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Zadovolni Krajnc
Pesem Zadovolni Krajnc je bila objavljena v pesniškem almanahu Pisanice 1781 in je ena prvih pesmi Valentina Vodnika. Pesnik je pesem večkrat popravljal. Izšla je tudi v njegovi prvi pesniški zbirki Pesme za pokušino, 1806.

Zadovolni Krajnc je stanovska kmečka pesem in izraz prebujene samozavesti kmečkega človeka, ki mu je robotni patent (1782) omejil tlako. V njej pesnik poveličuje kmečko življenje in vrline kranjskega človeka.

Zaradi narodnospodbudne težnje je pesem budnica. Valentin Vodnik z njo usmerja Slovence k prizadevnemu, uspešnemu in zdravemu življenju, kar je tipično za razsvetljensko miselnost. To je miselnost zgodnjega kapitalizma z idejo, da lahko vsak človek v življenju uspe, če je dovolj prizadeven, voljan delati in se učiti. Pesem je razumska in spada v utilitarno (tendenčno, idejno, angažirano) poezijo. Slogovne prvine v Zadovolnem Krajncu so metonimija, sinekdoha, ukrasni pridevki, primera ali komparacija ...

Pesem svojo vedrino izraža tudi z obliko in zvočnostjo. Napisana je v verzih alpske poskočnice, ki je pogosta v slovenskih ljudskih pesmih. To je posebna oblika verza in kitice, spesnjena v plesnem ritmu s tričetrtinskim taktom. Dvostopični verzi so oblikovani iz dveh amfibrahov (U–U). Pesem je sestavljena iz šestih osemvrstičnih kitic.

Ilirija oživlena

Pesem Ilirija oživlena je bila objavljena v slovnici Pismenost ali Gramatika za perve šole leta 1811. Je Vodnikova najboljša politična domovinska pesem. Pesem je hvalnica oziroma oda Napoleonu, ki je slovensko ozemlje vključil v Ilirske province in z reformami prebudil slovensko narodno zavest. Vodnik je imel po Napoleonovem padcu zaradi občudovanja tega francoskega vladarja velike težave z obnovljeno avstrijsko oblastjo. 

Oda je upesnjena kot pogovor med Napoleonom in Ilirijo, personificirano ženo, ki mu našteva slavne dogodke iz pozabljene ilirske dobe. Nato navede spremembe v novejši zgodovini in poudari Napoleonovo vlogo pri tem, da bo Ilirija postala središče  Evrope, saj je bila Ljubljana glavno mesto Ilirskih provinc. Pred Ilirijo je torej po Napoleonovi zaslugi slavna prihodnost.

Zunanja zgradba vsebine ne podpira najbolje, saj 22 preprostih štirivrstičnic v verzih alpske poskočnice ne sledi slavnostnemu vzdušju besedila. Zelo pomembna pa je njena narodna ideja.

Oglej si sliko in odgovori na vprašanje.

Janez Krstnik Scherer: Ilirija oživljena

Kako je upodobljena Ilirija?

V poglavju o Zadovolnem Krajncu si spoznal, kaj je sinekdoha. Najdeš katero tudi v Iliriji oživleni?

<NAZAJ
>NAPREJ432/442