Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Razvrsti vsebinske dele pesmi Zadovolni Krajnc v zaporedje po kiticah.

1.
{lega_kranjske_dežele;delo_na_polju;oblačila;prehrana;zabava;sposobnost_kranjskega_človeka_za_različne_poklice}
2.
{delo_na_polju;lega_kranjske_dežele;oblačila;prehrana;zabava;sposobnost_kranjskega_človeka_za_različne_poklice}
3.
{oblačila;lega_kranjske_dežele;delo_na_polju;prehrana;zabava;sposobnost_kranjskega_človeka_za_različne_poklice}
4.
{prehrana;lega_kranjske_dežele;delo_na_polju;oblačila;zabava;sposobnost_kranjskega_človeka_za_različne_poklice}
5.
{zabava;lega_kranjske_dežele;delo_na_polju;oblačila;prehrana;sposobnost_kranjskega_človeka_za_različne_poklice}
6.
{sposobnost_kranjskega_človeka_za_različne_poklice;lega_kranjske_dežele;delo_na_polju;oblačila;prehrana;zabava}
2.

Kaj sporoča pesem Zadovolni Krajnc?

3.

Je pogled Valentina Vodnika na življenje idealističen ali je bližji fiziokratizmu (tj. političnoekonomski nauk, ki uči, da je temeljni vir državnega bogastva kmetijstvo, torej izraba vsega tistega, kar nudi narava)? Kako pesnik ocenjuje prebujenje kmečkega človeka?

4.

Katero rimo je Vodnik uporabil v pesmi Zadovolni Krajnc?

5.

Iz pesmi Zadovolni Krajnc izpiši nekaj slogovnih sredstev oziroma poimenuj že izpisane zglede v tabeli.

primera

manjšalnica
sinekdoha


"pa delam pa báham / pa pijem tabak"
brezvezje


nogradi, padvan, mazlan, jeglice, hajda, borja, šapel ...

6.

Valentin Vodnik je pesem Zadovolni Krajnc posvetil:

7.

Kako se v Zadovolnem Krajncu kaže razsvetljenska miselnost?

8.

Pripravi govorni nastop o Vodnikovem navdušenju nad Napoleonom in Ilirskimi provincami. V pomoč naj ti bodo spletne strani (Wikipedija) in zgodovinski učbenik. Najprej pripravi dispozicijske točke.

9.

Skušaj si predstavljati Vodnikovo razočaranje nad Napoleonovim odhodom iz slovenskih dežel. Postavi se v njegovo vlogo in Napoleonu v pismu izrazi obžalovanje zaradi propada Ilirskih provinc.

<NAZAJ
>NAPREJ433/442