Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Kaj si se naučil o besedilni vrsti pripoved o življenju osebe? Izberi drži, če je trditev pravilna, in ne drži, če je napačna.

V pripovedi o življenju navajamo pomembnejše dogodke iz življenja osebe. 

Drži. Ne drži.

Pripoved o življenju osebe je umetnostno besedilo, ker običajno govori o kakem velikem umetniku.

Drži. Ne drži.

Pripoved o življenju osebe je subjektivno besedilo, ker sporočevalec izraža svoja mnenja in občutja, dodaja pa tudi mnenja drugih ljudi (o življenju osebe).

Drži. Ne drži.

Dogodki iz življenja so razvrščeni po pomembnosti. 

Drži. Ne drži.

Običajno je tvorec novinar, ki (npr. ob obletnici smrti) pripoveduje o življenju znane osebe. 

Drži. Ne drži.

Katere so jezikovne značilnosti? Izberi pravilni odgovor.

V pripovedi o življenju osebe prevladuje {časovno;pogojno;krajevno} razmerje.
Pogosti so {časovni;krajevni;vzročni} odvisniki ali prislovna določila {časa;načina;kraja} .
Glagoli so po večini v {pretekliku;prihodnjiku;sedanjiku} .

Pripoved o življenju je neumetnostno besedilo, v katerem sporočevalec pripoveduje o življenju osebe tako, da subjektivno predstavlja dogodke iz njenega življenja. Dogodki so v besedilu običajno predstavljeni v takem časovnem zapovrstju, kot so se res zgodili. V pripovedi o življenju osebe zato prevladuje časovno razmerje, ki ga vzpostavimo s časovnimi odvisniki, prislovnimi določili časa oziroma časovnimi prislovi. Ker pripoveduje o dogodkih iz preteklosti, so glagoli v pretekliku. Včasih sporočevalec ne upošteva časovnega zapovrstja, ampak začne z dogodkom, ki se mu zdi pomembnejši.

Ubeseditveno stališče je subjektivno, sporočevalec namreč izraža svoje mnenje ali stališče tako o osebi kot dogodkih, ki so se zgodili, dodaja pa še mnenje drugih ljudi (o osebi ali dogodkih iz življenja).

O življenju osebe pogosto pripovedujejo novinarji (npr. ob obletnici rojstva/smrti). Besedila preberemo v časopisu ali gledamo oz. poslušamo po televiziji, radiu. Včasih pa tudi sami pripovedujemo o svojem življenju (npr. ko se predstavljamo drugim ljudem).

Sedaj pa kritično presodi, kako dobro si usvojil cilje tega poglavja.


Razmisli in naredi načrt, kako bi lahko svoje znanje dopolnil, izboljšal.

<NAZAJ
>NAPREJ171/547