Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Si že kdaj slišal, da se za koga reče, da je pravi Paganini? Ali veš, kaj to pomeni? Odgovori.

2.

Pozorno poslušaj posnetek o znanem glasbeniku iz obdobja romantike, in sicer o njegovem življenju in delu. Slišal boš tudi več zanimivosti.

O kom si poslušal na posnetku? Izberi pravilni odgovor.

Kako dobro si razumel poslušano besedilo? Besede (besedne zveze) poveži z razlago.

{goslač;virtuoz;silhueta;heretik;posvečena_zemlja} violinist 
{virtuoz;silhueta;heretik;posvečena_zemlja;goslač} kdor popolnoma obvlada kako umetnost
{silhueta;heretik;posvečena_zemlja;goslač;virtuoz} temna, v obrisih vidna postava 
{heretik;posvečena_zemlja;goslač;virtuoz;silhueta} krivoverec 
{posvečena_zemlja;goslač;virtuoz;silhueta;heretik} pokopališče 

Na katere inštrumente je igral Vražji goslač? Izberi pravilne odgovore.

Violino. Violo. Mandolino. Kitaro. Klavir.

Kaj si izvedel o Paganinijevem otroštvu? Izberi pravilne odgovore.

3.

Kaj vse si izvedel o Paganinijevem življenju in delu? Ponovno poslušaj posnetek, bodi pozoren na posamezne letnice in dogodke ter jih ustrezno razvrsti.

1782  
{rojen_v_Genovi;prvi_javni_nastop;osamosvojitev;največji_violinist_svojega_časa;objavil_24_Capriccev;turneja_po_tujini;umrl_za_rakom_na_grlu}
1793  
{prvi_javni_nastop;osamosvojitev;največji_violinist_svojega_časa;objavil_24_Capriccev;turneja_po_tujini;umrl_za_rakom_na_grlu;rojen_v_Genovi}
1799  
osamosvojitev
1813  
{največji_violinist_svojega_časa;objavil_24_Capriccev;turneja_po_tujini;umrl_za_rakom_na_grlu;rojen_v_Genovi;prvi_javni_nastop;osamosvojitev}
1819  
{objavil_24_Capriccev;turneja_po_tujini;umrl_za_rakom_na_grlu;rojen_v_Genovi;prvi_javni_nastop;osamosvojitev;največji_violinist_svojega_časa}
1828  
turneja po tujini
1840  
{umrl_za_rakom_na_grlu;rojen_v_Genovi;prvi_javni_nastop;osamosvojitev;največji_violinist_svojega_časa;objavil_24_Capriccev;turneja_po_tujini}
4.

Paganinijevo najbolj znano delo je 24 Capriccev. Katere trditve so pravilne? Izberi jih.

<NAZAJ
>NAPREJ172/547