Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Absolutna in relativna napaka

Mojster Pepe bi rad položil ploščice v sobi pravokotne oblike, dolžine $2,5$ m in širine $3$ m, kot prikazuje slika desno. S svojim merilnim trakom je izmeril dolžino sobe približno $2,55$ m, širino pa $2,96$ m. Kolikšno napako je Pepe naredil pri merjenju?

Velikost napake, ki je nastala pri merjenju, je enaka razliki med izmerjeno dolžino in pravo vrednostjo. 
Absolutno vrednost razlike med približkom in pravo vrednostjo imenujemo absolutna napaka

Označimo z $a=2,50$ m in $b=3$ m točni vrednosti ter z $A=2,55$ m in $B=2,96$ m njun približek.

a) Izračunaj absolutno napako dolžine in širine sobe, ki je nastala pri tem merjenju. Nalogo reši v zvezek.
b) Na aktivni sliki desno preveri rešitev.
c) S kakšno enoto merimo absolutno napako?

Ali je napaka, ki jo je naredil Pepe pri merjenju dolžine sobe, velika? Predebatiraj s sošolcem.

Natančnost meritve bolje poda relativna napaka, ki jo izračunamo tako, da absolutno napako delimo s pravo vrednostjo. 

Zgled

Na aktivni sliki desno spreminjaj dolžino oziroma širino sobe. Za izbrane podatke izračunaj absolutno in relativno napako.
Nalogo reši v zvezek.

Premakni točki

<NAZAJ
>NAPREJ388/661