Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Računanje s približki

Nekaterih količin, kot je denimo obseg in ploščina tal v sobi, ne izmerimo neposredno, ampak jih izračunamo oz. ocenimo.

Pri seštevanju in odštevanju približkov je absolutna napaka vsote oziroma razlike enaka vsoti absolutnih napak posameznih členov:

$$A+B=(a+b)\pm (\Delta a+\Delta b)$$

$$A-B=(a-b)\pm (\Delta a+\Delta b)$$ Pri množenju in deljenju približkov je relativna napaka zmnožka oziroma kvocienta enaka vsoti relativnih napak približkov, ki ju množimo:

$$A \cdot  B=ab\left[1\pm  \left(\frac{\Delta a}{a}+ \frac{\Delta b}{b}\right) \right]$$

$$\frac{A}{B}= \frac{a}{b}\left[1\pm  \left(\frac{\Delta a}{a}+ \frac{\Delta b}{b}\right) \right]$$

Aktivnost

Poskusi utemeljiti, zakaj pri seštevanju in odštevanju približkov seštevamo absolutne napake, pri množenju in deljenju pa relativne napake.

Rešitev poišči na spletu. Nalogo reši v skupini s sošolci.

Zgled

Kolikšni sta lahko absolutna in relativna napaka obsega in ploščine tal sobe, ki je prikazana na sliki spodaj, če smo pri merjenju dolžine naredili napako $5$ cm, pri merjenju širine pa $4$ cm?
Pomagaj si z aktivno sliko spodaj.

Premakni točki.

<NAZAJ
>NAPREJ390/661