Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Osnovni pojmi

Povejmo najprej, kaj je statistika.


Statistika je veda, ki preučuje množične pojave.

Naštejmo nekaj množičnih pojavov:

  • ocenjevanje dijakov,
  • branje knjig dijakov,
  • smučanje v Sloveniji,
  • serijska proizvodnja določenega izdelka.

Pri vsakem od množičnih pojavov želimo izvedeti kaj posebnega. Pri ocenjevanju dijakov ocenjujemo znanje posameznega dijaka, iz zbranih podatkov pa želimo povzeti znanje celotnega oddelka, primerjati znanje med spoloma, med oddelki ...

Statistika ima kot veda svoja pravila, postopke in metode, glavne naloge pa lahko spoznaš s pomočjo drsnika.

Osnovne pojme statistike bomo razložili na zgledu, ki nam bo v pomoč do konca poglavja o statistiki.

Zgled

Na šoli so želeli raziskati gibalne sposobnosti dijakov $1$. letnika v letu $2011/2012$. Zanimalo jih je:
  • Ali so fantje boljši pri dviganju telesa kot dekleta?
  • Ali so fantje boljši v skoku v daljino z mesta kot dekleta?
  • Ali obstaja povezanost med dolžinami skokov v daljino z mesta in časi teka na $60$ m?
  • Ali imajo dekleta boljšo telesno držo kot fantje?
Ker je vseh dijakov v prvem letniku $145$, niso uspeli testirati vseh, zato so naključno izbrali $29$ dijakov. Da bi lahko poiskali odgovore na vprašanja, so pri vsakem izmerili dolžino skoka v daljino z mesta (v m), čas teka na $60$ m (v sekundah) in število dvigov trupa v $1$ minuti. Pri vsakem so zapisali tudi spol in ocenili držo telesa (slaba, dobra, odlična).

Na šoli so želeli raziskati gibalne sposobnosti množice vseh dijakov prvega letnika, ki jo imenujemo populacija. Vsak dijak predstavlja eno statistično enoto.


Koliko statističnih enot obsega populacija v zgledu?

<NAZAJ
>NAPREJ612/661