Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Ničle in ničelna oblika

Ničli $x_1$ in $x_2$ kvadratne funkcije najlažje razberemo iz faktorizirane oblike $f(x)=a(x-x_1)(x-x_2)$, ki jo zato imenujemo ničelna oblika kvadratne funkcije.

Na obravnavanih primerih razišči povezavo med lego parabole (grafa kvadratne funkcije), ničelno obliko in številom ničel kvadratne funkcije.

Zgled

Uporabi novo znanje in premisli, kaj je res.

1. Kadar se parabola dotika osi $x$, kvadratna funkcija nima ničel.

Drži. Ne drži.

2. Kadar se parabola dotika abscisne osi, je abscisa temena ničla.

Drži. Ne drži.

3. Funkcija $f(x)=x^2+2$ ima dvojno realno ničlo.

Drži. Ne drži.

4. Ničli funkcije $h(t)=t^2-2$ sta $t_1=\sqrt 2$ in $t_2=-\sqrt 2$.

Drži. Ne drži.

5. Prosta člena kvadratnih funkcij
    $s(t)=(t-3)(t+4)$ in $h(u)=2(u-1)(u+6)$ sta enaka.

Drži. Ne drži.

Zgled

Zapiši vse tri oblike kvadratne funkcije, ki ima ničli $x_1=-2$ in $x_2=5$, njen graf pa poteka skozi točko $A(2,-24)$.

<NAZAJ
>NAPREJ477/703