Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Modeliranje s sinusno funkcijo

Mnogi pojavi v naravi se ciklično ponavljajo, zato jih lahko modeliramo s sinusno funkcijo.

$f(x)=A\sin(\omega (x-\varphi))+B$

Ponovi pomen parametrov v funkcijskem zapisu funkcije sinus.

Označi pojave, ki se ciklično ponavljajo.

Zgled

Na spletni strani SURS-a poišči podatke o povprečnih mesečnih temperaturah v Ljubljani za obdobje od julija 2011 do decembra 2012. Podatke predstavi v koordinatnem sistemu. Graf katere prilagoditvene funkcije se podatkom najbolje prilega?

Nalogo reši najprej v zvezek. Nariši točke v koordinatni sistem in skiciraj graf ustrezne prilagoditvene funkcije.

Z drsnikom na aktivni sliki nariši rešitev, ki je pridobljena s tehnologijo.


a) Ali bi lahko to prilagoditveno funkcijo uporabili za napoved povprečne mesečne temperature v Ljubljani za marec $2113$?

b) Poišči še podatke o povprečnih mesečnih temperaturah za enako obdobje za Portorož in jih vriši v isti koordinatni sistem. S tehnologijo poišči prilagoditveno funkcijo za podatke za Portorož. Primerjaj rezultat z Ljubljano. Kaj opaziš?

<NAZAJ
>NAPREJ601/610