Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
MEINE DEUTSCHAMPEL
Slušno razumevanje
Razumem opise pokrajin, držav ali mest.
Razumem govorjena besedila o zgradbah in dejavnostih v mestu.
Razumem opis poti.
Bralno razumevanje
Razumem besedilo, ki opisuje državo.
Razumem opis mesta in zgradb v njem.
Razumem opis poti.
Znam izluščiti ključne besede iz besedila.
Govorno sporočanje in sporazumevanje
Znam našteti zgradbe v mestu.
Znam povedati in vprašati, kje se kaj kupi ali opravi.
Znam opisati domače ali tuje mesto.
Znam se pogovarjati o nemško govorečih deželah in njihovih značilnostih.
Znam vprašati za pot.
Znam pomagati tujcu, kako se znajti v mestu.
Znam poimenovati prevozna sredstva.
S prijatelji se znam dogovoriti za skupno preživljanje prostega časa.
Pri pogovoru uporabljam besedno zvezo »Lust / Zeit haben«.
Znam povedati, kje se v mestu ali prostoru kaj nahaja.
Pisno sporočanje
Znam napisati razglednico.
Znam načrtovati izlet.
Znam natančno opisati svojo sobo.
Izdelati znam prospekt o izbranem mestu.
<NAZAJ
>NAPREJ137/227