Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
Meine Deutschampel
Slušno razumevanje
Razlikujem nemške besede od drugih jezikov.
Razumem, o čem govorijo v enostavnih pogovorih.
Bralno razumevanje
Preberem nemške besede.
Preberem enostavne nemške povedi.
Govorno sporočanje in sporazumevanje
Povem nemško abecedo.
Črkujem svoje ime.
Črkujem ime druge osebe.
Pisno sporočanje
Napišem nekaj nemških besed.
Zapišem ime druge osebe.
<NAZAJ
>NAPREJ10/229