Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

NEMŠČINA 7
i-učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu osnovne šole

Avtorici:
Maruša Jazbec Colja
Katja Konjar

Urednica: mag. Saša Podgoršek

Ilustracije in tehnične risbe: Digied d.o.o, Wikimedia Commons, Openclipart.org, Pixabay.org, Freepik.com
Fotografije: Flickr.com, Pixabay.com, Wikimedia Commons, Saša Podgoršek, Digied d.o.o.
Zvočni posnetki in video: Digied d.o.o.


Strokovna recenzentka: dr. Alja Lipavic Oštir
Recenzentka praktičarka: Tatjana Lubej
Pedagoška svetovalka ZRSŠ: mag. Liljana Kač
Tehnični recenzent: Peter Novoselec
Jezikovni pregled: Katharina Andraschke, Bogdana Oblak

Izvedba projekta: DigiEd d.o.o.

Oblikovanje uporabniškega vmesnika: Idearna d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Simon Kajtna

ISBN 978-961-03-0269-8

Izdal: Zavod RS za Šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: dr. Vinko Logaj
Ljubljana 2015

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na 173. seji, dne 22. 10. 2015, na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 613-2/2015/105 o potrditvi učbenika Nemščina 7, i-učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu osnovne šole.

 

 

Interaktivni učbenik je nastal v okviru projekta e-Šolska torba (vodja projekta: mag. Andreja Čuk). Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Informacijska družba.

 


<NAZAJ
>NAPREJ229/229