Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Aufgaben

1.

Finde die versteckten Wörter. Bilde aus den Buchstaben jeweils ein Wort. Beginne mit dem unterstrichenen Buchstaben. Namig

Wort 1/8
2.

Bilde Fragen wie in den Beispielen A und B. Schreibe sie ins Heft und frage deinen Mitschüler. Namig

A: Wie alt ist Daniel?
Er ist 45 Jahre alt.

B: Wer ist 35 Jahre alt?
Andrea ist 35 Jahre alt.


 

3.

Was fehlt? Namig

Sieb- oder sieben- ?

47 17 27
sieben undvierzig sieb zehn sieben undzwanzig


Sech- oder sechs- ?

16 96 63
sech zehn sechs undneunzig dreiund sech zig


Zwei- oder zwan- ?

24
42
27
vierund zwan zig zwei undvierzig siebenund zwan zig


Zig- oder zehn- ?

14 40
50
vier zehn vier zig fünf zig

<NAZAJ
>NAPREJ57/229