Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
Meine Deutschampel
Slušno razumevanje
Razumem, če kdo pripoveduje od kod prihaja, kje stanuje in kateri jezik govori.
Razumem kratka, enostavna besedila , ki opisujejo države.
Bralno razumevanje
Razumem enostaven opis države in znam poiskati pomembne podatke v besedilu (država, mesto, jezik).
Razumem posamezne besede, ki so vezane na praznike in praznovanja in jih znam povezati s slikami.
Ob branju kratke pesmi razumem njeno sporočilo.
Govorno sporočanje in sporazumevanje
Naštejem osnovne podatke o izbranih evropskih državah.
Prepoznam kraje in države s pomočjo zemljevida.
Poimenujem glavne evropske jezike.
Poimenujem nekatere družinske praznike.
Znam vprašati, kje kdo živi in od kod prihaja ter odgovoriti na vprašanja.
Pogovarjam se o državi, iz katere prihajam, o tem, kje stanujem in kateri jezik govorim.
Razumem sogovornika, če opisuje svojo državo in znam ustrezno odreagirati.
Pisno sporočanje
Znam dopolniti besedilo ali intervju v predvidljivih okoliščinah na znano tematiko (kraj bivanja, evropske države, jeziki evropskih držav, vprašalnice, ustrezni predlogi).
V nekaj stavkih opišem kraj z nebesedno iztočnico, npr. z zemljevidom.
<NAZAJ
>NAPREJ121/229