Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
MEINE DEUTSCHAMPEL
Slušno razumevanje
Razumem, ko nekdo pripoveduje o svoji šoli.
Razumem, ko nekdo našteva, kaj počne v šoli.
Razumem, ko nekdo pripoveduje o urniku in šolskih predmetih.
Razumem, ko nekdo opisuje in govori o šolskih potrebščinah.
Bralno razumevanje
Razumem prebrano besedilo, ki opisuje šolo in šolske prostore.
Razumem opis šolskih potrebščin.
Razumem prebrano besedilo, v katerem je opisan urnik.
Razumem besedilo, ki opisuje šolske dejavnosti.
Govorno sporočanje in sporazumevanje
Pogovarjam se o šoli, ki jo obiskujem.
Vem, o čem sogovornik govori in se znam odzvati na temo šola.
Znam povedati, kaj delam v šoli pri posameznih predmetih.
Znam se pogovarjati o urniku.
Znam našteti dneve v tednu.
Znam našteti šolske predmete, ki se jih učim.
Znam vprašati in odgovoriti, kakšni se mi zdijo posamezni šolski predmeti.
Sogovorniku znam opisati svojo šolsko torbo z vsemi potrebščinami.
Pisno sporočanje
Znam napisati pismo, v katerem predstavim svoj razred.
Znam napisati preprosto besedilo o svoji šoli.
Znam sestaviti intervju na temo šola.
Sodeloval/a sem pri predstavitvi naše šole v nemščini.
<NAZAJ
>NAPREJ223/229