Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zusammenfassung

So viele Feste...
Löse das Kreuzworträtsel wie im Beispiel rechts
Namig


 1.    2.  
 3.  Die Jahreszeit zwischen dem Winter und dem Sommer.
 4.  Dort versteckt der Osterhase die Eier.
 5.  Die Zeit, in der man sich verkleidet und die an Aschermittwoch endet.
 6.  Beim ? ? ? gehen viele Menschen zusammen durch die Straßen und vertreiben den Winter.
 7.  Ein Text, der sich reimt und in Versen geschrieben ist.
 8.  Ich dich.
 9.  Die Kinder bemalen sie zu Ostern.
 10.  Rio de ??? ist für seinen Karneval bekannt.
 11.    12.  
 13.  Mehrere zusammengebundene Blumen.
 14.  
 15.  Die Kleidung auf einem Faschingsfest.

1. O S T E R L A M M 2. S C H I N K E N 3. F R Ü H L I N G 4. G A R T E N 5. K A R N E V A L 6. U M Z U G 7. G E D I C H T 8. L I E B E 9. O S T E R E I E R 10. J A N E I R O 11. K R A P F E N 12. H A R L E K I N 13. S T R A U ß 14. R O S E 15. K O S T Ü M
Die Lösung:
FESTE AM 
A N F A N G D E S J A H R E S
<NAZAJ
>NAPREJ219/236