Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
MEINE DEUTSCHAMPEL
Slušno razumevanje
Razumem besedišče povezano z deli telesa.
V krajših besedilih o navadah ljudi razumem določene podrobnosti.
Bralno razumevanje
Razumem besedilo, ki opisuje človeško telo in dele človeškega telesa.
Razumem besedilo, ki opisuje čutila.
Znam poiskati določeno informacijo s table pred ordinacijo.
V besedilu o zdravem načinu življenja prepoznam glavne argumente.
Iz rezultatov ankete znam poiskati preproste podatke.
Govorno sporočanje in sporazumevanje
V pogovoru pri zdravniku znam poimenovati bolezenske težave.
Znam poimenovati dele telesa in povedati, za kaj uporabljam posamezen del telesa.
Znam našteti bolezni.
Znam vprašati ljudi po njihovem počutju.
Lahko se udeležujem pogovora pri zdravniku s krajšimi povedmi.
Znam poimenovati načine osebne higiene.
Ob pomoči ključnih besed znam povedati kako negujem svoje telo.
Znam poimenovati prostočasne dejavnosti in prostor, kjer se izvajajo.
Pisno sporočanje
Znam napisati nekaj preprostih nasvetov za zdravstvene težave.
Znam dopolniti pogovor pri zdravniku z nekaj podrobnostmi.
Znam opisati svoje navade.
<NAZAJ
>NAPREJ176/236