Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Who could have said the following words? Prevod

“I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.”
  Martin Luther King, Jr.

In Slovenia, we don’t have a lot of problems with racism for a simple reason - mostly white race lives here. But there are some different cultures in our country as well. In groups, discuss the following questions: Prevod

  • Do you have different races in your school?
  • Do you have different nationalities or religions? Which ones?
  • Do they have different habits, beliefs, and traditions? If so, explain.
  • Do sometimes any nationalistic intolerances and conflicts appear? If so, give some examples.
  • What problems does the minority have?
  • How do you solve problems with being different?
  • What can you do to diminish problems (if there are any)?
  • If there are problems you can’t solve, do you know who you can turn to?

Present your ideas in the class. Then listen to other groups. Use a self-assessment chart and evaluate your presentation. Prevod

<NAZAJ
>NAPREJ152/342