Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

ANGLEŠČINA 8
i-učbenik za angleščino v 8. razredu osnovne šole

Avtorice:
dr. Mihaela Brumen, Nevenka Jesenik, Ayesha Moira Christmas, Simona Rečnik Fekonja, Darinka Šaubah Kovič, Darja Vtič

Urednici: dr. Mihaela Brumen, Nevenka Jesenik

Ilustracije in risbe: Vicky Galmarini, OpenClipart.org, Flickr.com idr.
Fotografije: Boris Javornik, Wikimedia.org, Nevenka Jesenik, Matjaž Kotnik, Flickr.org, Miro Žitko, Cene Polajnar idr.

Zvočni posnetki: Mike Paine, Katarina Zelezinger, Simon Irving, Clare Charlesworth, Robert Blease
Animacije in video: Matjaž Kotnik (Moonwalker7), Boris Javornik

Strokovna recenzentka: dr. Karmen Pižorn
Recenzent praktik: Ingrid Zupanc Brečko
Pedagoška svetovalka ZRSŠ: mag. Barbara Lesničar
Tehnični recenzent: Peter Novoselec
Jezikovni pregled: David Brookes, Maja Brodschneider Kotnik

Izvedba projekta: Avrora AS d.o.o.

Oblikovanje uporabniškega vmesnika: Idearna d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Simon Kajtna

ISBN 978-961-03-0266-7
Izdal: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: dr. Vinko Logaj
Ljubljana 2015    

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 173. seji, dne 22. 10. 2015 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 613-2/2015/96 o potrditvi učbenika Angleščina 8, i-učbenik za angleščino v 8. razredu osnovne šole.

 

 

Interaktivni učbenik je nastal v okviru projekta e-Šolska torba (vodja projekta: mag. Andreja Čuk). Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Informacijska družba.

 


<NAZAJ
>NAPREJ341/342