Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Fill in the table below. First fill it in yourself then go around the class and ask your schoolmates. Write down their answers and discuss the answers in class. Prevod

Find somebody who me
... their family owns less cars than your family
... turns on less electric appliances than you when they get home
... eats a lot of fresh fruit and vegetables
... walks to school more often than you
... spends less time playing computer games than you
... has solar panels on their house
...has already been to the recycling centre

How ‘green’ are you? Write a report (150 – 200 words). Show it to your teacher. In your report consider the following: Prevod

What does being green mean and how green are you?

What do you do that is good for the environment?

What are your bad habits that are not so ‘green’?

Could you be any greener and could you change anything?

Expressing quantity

Fill in the following sentences with the correct expressions of quantity. You can use each expression several times. Prevod

<NAZAJ
>NAPREJ232/342