Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Read the sentences about William and tick true (T), false (F) or not given (NG). Prevod

 

Use the words below to oraly summarise William's school daily routine. Prevod

 

Talk about your school daily routine. The following questions may help you. Prevod

  • When do you wake up?
  • What do you do before you go to school in the morning?
  • How do you go to school?
  • When does school start?
  • How many lessons do you normally have a day?
  • Do you have lessons after lunch too? (If yes, what are they?)
  • Do you join in any clubs after school (If yes, what are they?)
  • How do you prepare for the next school day?

Compare your daily routine with William's. Complete the diagram below. Than write what you both have in common. Prevod

 

 

ME

BOTH

WILLIAM

1 When / wake up

   

7am

2 What / do before / school

   

feed budgie, make bed, check school bag, put on clothes

3 How / go to school

   

walk

4 When /school start

   

8.30

5 Have lessons / after lunch

    Yes

6 clubs / after school

   

Yes

<NAZAJ
>NAPREJ73/342