Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Prevod
Wer fehlt heute? Prevod

 

 

Hallo! Ich bin Petra Müller, eure Lehrerin. Sind heute alle Schüler in der Klasse?

 

Das deutsche Alphabet und Aussprache. Prevod

A wie Anton H Heinrich O Otto V Viktor
B Berta I Ida P Paula W Wilhelm
C Cäsar J Julius Q Quelle X Xanthippe
D Dora K Kaufmann R Richard Y Ypsilon
E Emil L Ludwig S Samuel Z Zacharias
F Friedrich M Martha T Theodor
G Gustav N Nordpol U Ulrich

Hör zu und sprich nach. Prevod

Vokale mit Umlaut (samoglasniki s preglasom):

ä schläft, spät, kämmen (spi, pozno, počesati)
ö schön, hören, können (lep, poslušati, znati)
ü grün, blühen, fünf (zelen, cveteti, pet)

Diphtonge (dvoglasniki):

ai Mai, Hai (maj, morski pes) eu neu, Deutsch (nov, nemščina)
au Haus, kaufen (hiša, kupiti) äu Häuser, Mäuse (hiše, miši)
ei Ei, nein (jajce, ne)

Konsonanten:

qu [kv] Quelle (izvir) tsch [č] Deutsch (nemščina)
sp- [šp] spielen (igrati) tz [c] Katze (mačka)
st- [št] stehen (stati) ch [h] ich, Nacht (jaz, noč)
s- [z] sieben, sehen (sedem, videti) -h-/h- Ruhe, gehen, Haus (!) (mir, iti, hiša)
sch [š] Schule (šola) z [c] Zeit (čas)
-b Dieb (tat) v [f] Vater (oče)
-d Kind, Wind (otrok, veter) ph [f] Photo, Physik (fotografija, fizika)
-g Tag, klug (dan, pameten) kn [kn] Knabe (fant)
th [t] Theater (gledališče) pf [pf]
Pferd (konj)
<NAZAJ
>NAPREJ2/306