Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

NEMŠČINA 1
i-učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 1. letniku gimnazij

Avtorice:
dr. Saša Jazbec, mag. Vesna Arh, mag. Sabina Konc, dr. Brigita Kacjan

Urednica: dr. Brigita Kacjan

Ilustracije in risbe: OpenClipArt.org, Matjaž Kotnik, Vesna Arh, Saša Jazbec, Brigita Kacjan, Wikimedia.org
Fotografije: Flickr.com, Pixabay.com, Sabina Konc, OpenClipArt.org, Matjaž Kotnik, Vesna Arh, Saša Jazbec, Brigita Kacjan, Wikimedia.org

Zvočni posnetki: Brigita Kacjan, Karina Pak, Judith Höbinger in Benjamin Linhart
Animacije: Matjaž Kotnik (Moonwalker7)

Strokovna recenzentka: dr. Marija Mojca Peternel
Recenzentka praktičarka: dr. Andreja Retelj
Pedagoška svetovalka ZRSŠ: Susanne Volčanšek
Tehnični recenzent: Peter Novoselec
Jezikovni pregled: Brigita Kacjan, Maja Brodschneider Kotnik

Izvedba projekta: Avrora AS d.o.o.

Oblikovanje uporabniškega vmesnika: Idearna d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Simon Kajtna

ISBN 978-961-03-0272-8
Izdal: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: dr. Vinko Logaj
Ljubljana 2015    

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 173. seji, dne 22. 10. 2015 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 613-2/2015/108 o potrditvi učbenika Nemščina 1, i-učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 1. letniku gimnazij.

 

 

Interaktivni učbenik je nastal v okviru projekta e-Šolska torba (vodja projekta: mag. Andreja Čuk). Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Informacijska družba.

 


<NAZAJ
>NAPREJ305/306