Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Complete the text, using the correct forms of the verbs in brackets (Present Simple or Past Simple). Type the words in the boxes. Namig

 

 

What's your daily routine?

Read the sentences and make a tick or type in word(s) (adverbs of frequency) to make it true for you. Namig

 

I never get up before 6.30 in the morning.
I always have breakfast before going to school.
I sometimes forget my homework.
I occasionally have lunch at school.
I usually do my homework right after school.
I rarely need help to do my homework.
Every Saturday, I go to the cinema with my friends.
I never surf on the internet late at night.
I often talk to my friends on the phone.

Look at previous exercise again and write your answers, using longer sentences. Use and or but to join two short sentences into a long one. Write the sentences in your notebook and show them to your teacher. Namig

Describe your ideal day. Write about 150 – 180 words. Prevod

<NAZAJ
>NAPREJ23/342