Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Try to predict how everything goes on Maya's presentation. Match parts of the sentences. Then listen to the recording and check your answers. Prevod

In pairs, discuss the following question. Prevod

How successful was Maya's presentation?
Do you think she will be chosen for the course? Explain your reason.
Was she well prepared for her presentation? Which part of the story proves your answer?
Do you have any difficulties making presentations at school?
If yes, which ones? If no, how do you prepare for presentations?

Many people are afraid of speaking in public. Glossophobia, the fear of public speaking, affects 3 in every 4 people. Practice lessens glossophobia. Do the tasks below and find out how to make your presentations better. Prevod

A. In pairs, talk about what makes a good presentation.
B. Read the presentation points below and compare them with your answers.

<NAZAJ
>NAPREJ133/315