Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
Round Up
Learning Objectives
At the end of this module, you will be able to:

Read the text about a mysterious discovery and complete it with your own words. Use your imagination. Prevod

One day my friend Peter and I were walking along the . Peter suddenly started and jumping around like crazy. At first I thought something had happened to him. It turned out that Peter found something . He held his finding . I took it from his hand and held it up to see what it was. I took a glance at finding. The thing was and shone like . After a while we decided to the thing to the . The man working there confirmed that we found an old was worth .

Now, imagine you and your best friend found a mysterious object. Write a story about it. Use about 150-180 words. Show it to your teacher. Prevod

Compare your text with your classmates. How many different versions have you come up with? Prevod

Check your text with Avatar’s version. Prevod

<NAZAJ
>NAPREJ256/315