Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Write a list of different ways Anna gives advice to Nina. Prevod

Think about giving advice for these situations. Prevod

1. I have forgotten my pencil case at home.
2. I don’t feel well.
3. I have lost my English book.
4. I’d like to make more friends.
5. I’d like to buy a present for my mom.

Your friend is coming to your country (Slovenia) to do a summer course in your language (Slovenian). She/He has written to you an e-mail asking for advice about a good summer camp to visit. You are going to write an e-mail reply. Prevod

1. Write a plan for your e-mail to your friend.
a. Choose some of the ways of giving advice.
b. Decide how many paragraphs you want and what to put in each paragraph.
c. Decide how to begin and end your e-mail.

2. Some help to write your e-mail.
a. Start a different paragraph with a new point.
b. Use some words and expressions from Anna’s e-mail.

3. Check your writing
a. Have you included all the necessary information?
b. Check your grammar (tenses), spelling, word order …

Choose the best answer to complete this e-mail. Prevod

<NAZAJ
>NAPREJ161/315